Trivsel på arbejdspladsen er vigtigt – sørg for at understøtte den

De fleste voksne mennesker bruger en tredjedel af deres fag på deres arbejdsplads. Det er rigtig mange timer, og derfor er det naturligvis vigtigt, at man nyder tiden mest muligt.

Når man ser på arbejdspladsen, består den af en selv og alle de andre. Det vil sige individ, ledere og kolleger. Det er her meget vigtigt at forstå, at man ikke kan sikre sin egen trivsel, men må finde den i kombination med de øvrige roller. Har man en magtsyg eller decideret ligeglad leder, og kommer man skidt overens med sine kolleger, vil dagene føles lange og arbejdet vil ikke glide. Dermed er trivsel også en forudsætning for at kunne udføre sit arbejde ordentligt. Desuden er ord som kreativitet, fleksibilitet, problemløsning og sågar bare ordet glæde svært at forestille sig i et scenarie uden trivsel på arbejdspladsen.

Trivsel er i alles interesse

Som det kan læses i ovenstående afsnit, er det ikke til at være produktiv og præstere, hvis man ikke har det godt på sit arbejde. Derfor er det bestemt også i virksomhedens interesse at sikre medarbejdertrivslen. Virksomheden bør således have en strategi for at opnå en høj grad af trivsel. Lykkedes det, bliver det nemmere at fastholde de gode – og nu glade – medarbejder, ligesom du får lettere ved at tiltrække nye talenter i den glade organisation.

Der hvor mange virksomheder fejler, er dog ved at ikke gøre visionen for trivslen til en konkret strategi. Den skal kunne operationaliseres, så det ikke bare er varm luft. Det nytter ikke noget at se på sin medarbejderstab og tænke: ”de ser jo meget glade ud”. Faktisk er det en utrolig dårlig strategi, som kan gøre medarbejderne uforstående over for de åbenlyse mangler, som er synlige fra deres perspektiv.

Lederen spiller en vigtig rolle

Netop manglen på evner til at se medarbejdernes perspektiv fra den øverste ledelse gør, at man må have gode mellemledere, som formår at agere i krydsfeltet mellem direktionen og medarbejderne. Det er her vigtigt med ledere, der både udviser, at de har autoritet, men samtidig altid holder døren åben for deres medarbejdere. En leder må aldrig snage eller blive dominerende, men skal kunne spotte, når der er noget galt eller ved at opstå pres, stress eller andet hos en medarbejder.  

Læs mere om midler til at opnå bedre medarbejdertrivsel. Det er essentielt for en leder at have gode evner hertil.

Vigtigt at alle tør byde ind

Selvom lederne spiller en vigtig rolle, er det vigtigt, at alle tør byde ind omkring trivsel. Men kan ikke pege på en leder eller en stab og sige ”fiks det”. Trivsel er i alles interesse, og derfor noget man må arbejde for i fællesskab. Her er det vigtigt, at man som medarbejdere er gode til at støtte hinanden, og at fællesskabet viser, at der er opbakning omkring at skabe en fælles dagsorden omkring trivsel, hvor der er god rytme i jobbet, balance mellem arbejde og privat, muligheder for personlig og faglig udvikling, gode relationer til ledelsen og værdier, som går igen imellem organisationen og medarbejderne.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*