Undgå konkurskarantæne

Flere og flere bliver idømt konkurskarantæne i Danmark. Ved udgangen af 2018 var mere end 2.500 blevet pålagt karantæne ifølge Erhvervsstyrelsen. En karantæne kan være ødelæggende for dig som erhvervsdrivende – derfor får du her en række gode råd til at undgå konkurskarantæne.

Konkurskarantæne forklaring

Helt konkret er konkurskarantæne et forbud mod at agere ledelsesmedlem i en virksomhed, der har begrænset hæftelse. Sagt med andre ord: Pålægges du konkurskarantæne, må du ikke deltage i ledelsen af et anpartsselskab eller et aktieselskab.

Som udgangspunkt er en karantæne gældende i tre år. Den kan undtagelsesvist blive nedsat, såfremt der foreligger en række formildende faktorer. Har sagen eksempelvis trukket meget ud, kan du muligvis blive pålagt en konkurskarantæne på to år i stedet for tre år.

Overordnet set kan en konkurskarantæne blive pålagt den, som fører uforsvarlig forretningsførelse. Som følge heraf vil personen blive anset, som værende uegnet til at deltage som ledelsesmedlem i en virksomhed.

Sådan undgår du konkurskarantæne

Der er naturligvis ingen erhvervsdrivende, der ønsker at blive pålagt konkurskarantæne, da det kan være katastrofalt for virksomheden. Netop derfor gør vi opmærksom på, hvordan du undgår konkurskarantæne, da man som ledelsesmedlem har en række forpligtelser, som man skal overholde.

For det første skal du, som ledelsesmedlem, være klar over, hvilke ansvarsområder du har. Dertil skal du sørge for at kende til korrekt bogføring – og ikke mindst bogføre herefter. Dette er nemlig en af de typiske årsager til, at ledelsesmedlemmer pålægges karantænen. Du bør derudover altid huske på at indberette moms og A-skat, således du ikke snyder skattevæsnet, hvilket ofte er årsag til konkurskarantæne.

Ydermere bør du være klar over, at det er uforsvarligt at drive forretning udover ”håbløshedstidspunktet”. Dette begreb dækker over dét tidspunkt, hvor det er udsigtsløst at forsætte virksomhedens drift. Du bør derfor sørge for at lukke virksomheden, inden dette punkt rammes.

Bemærk dog venligst, at ovenstående pointer ikke er udtømmende, men blot fornuftige retningslinjer. Såfremt du er det mindste i tvivl om noget, så bør du henvende dig til en advokat, således du ikke ender ud i en lang og ødelæggende konkurskarantænesag.

På randen af konkurs?

Er dit selskab på randen af konkurs, og er der ikke udsigt til, at du kan vende skuden rundt? Så bør du altid sørge for at lukke virksomheden ned på fornuftig vis.

Du bør særligt sørge for at samtlige ledelsesmedlemmer har overholdt deres forpligtelser. Dertil er det også vigtigt, at der er blevet foretaget korrekt bogføring, der er blevet indberettet moms og A-skat m.m., og at ledelsesmedlemmerne har besluttet at lukke virksomheden ned, inden håbløshedstidspunktet er indtruffet.

Såfremt ledelsesmedlemmerne undervejs har sørget for at respektere og leve op til pointerne, nævnt foroven, har ledelsesmedlemmerne gjort sit for at lukke virksomheden på en fornuftig måde. Dermed vil risikoen for konkurskarantæne være væsentligt formindsket.

Et sidste råd

Husk! Har du modtaget brev om konkurskarantæne, så skal du altid reagere hurtigst muligt. Det skyldes, at tiden er afgørende for, om de forskellige frister kan blive overholdt. Du bør derfor henvende dig til en advokat, lige så snart du modtager en stævning.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*