Hvor afhængig er verden af fossile brændstoffer?

Det er ingen hemmelighed, at verden er afhængig af fossile brændstoffer. I 2018 brugte verden ca. 11 mia. tønder olie i 2018.

Det tal forventes kun at stige i de kommende år. Men hvor afhængig er verden egentlig af fossile brændstoffer? Og hvad er konsekvenserne af denne afhængighed? Lad os se nærmere på det.

Verdens afhængighed af fossile brændstoffer

Fossile brændstoffer er ikke-fornyelige energikilder, der omfatter kul, olie og naturgas. De kaldes “fossile” brændstoffer, fordi de er dannet af resterne af døde planter og dyr, der levede for millioner af år siden. I dag er fossile brændstoffer verdens primære energikilde. I 2018 kom ca. 81 % af verdens energi fra fossile brændstoffer.

Konsekvenserne af afhængighed

I takt med at verdens afhængighed af fossile brændstoffer er vokset, er også drivhusgasemissionerne vokset. Drivhusgasser som kuldioxid og metan fanger varme i atmosfæren og får den globale temperatur til at stige. Dette fænomen er kendt som klimaændringer, og det har vidtrækkende konsekvenser for planeten – herunder mere ekstreme vejrforhold, stigende vandstand i havene og tab af biodiversitet. Kort sagt bringer vores afhængighed af fossile brændstoffer vores planetens fremtid i fare.

Reduktion af vores afhængighed

Heldigvis er der skridt, vi kan tage for at mindske vores afhængighed af fossile brændstoffer og bremse virkningerne af klimaændringerne. En måde at gøre dette på er at investere i vedvarende energikilder som sol- og vindenergi. Vi kan også foretage ændringer i vores dagligdag for at forbruge mindre energi, f.eks. ved at samkøre biler eller tage offentlig transport i stedet for at køre i bil, slukke lyset, når vi forlader et rum, og trække stikket ud af stikkontakten til elektronik, når vi ikke bruger det.

Fossile brændstoffer er ikke-fornyelige energikilder, som har drevet verden i generationer. Men efterhånden som vores afhængighed af disse kilder er vokset, er drivhusgasemissionerne også vokset – og dermed også virkningerne af klimaændringerne. For at beskytte vores planets fremtid er det vigtigt, at vi tager skridt til at mindske vores afhængighed af fossile brændstoffer og i stedet investere i vedvarende energikilder. Små ændringer i vores dagligdag kan også være med til at spare på energien og gøre en stor forskel for planeten i det lange løb.

Læs flere artikler om fremtidens samfund på graenselandsportal.dk.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*